[1] דימוי :1 מאהל רוטשילד. ,Activestills אורן זיו, .31.07.2011 הדפסה דיגיטלית.