[6-5] דימויים :6–5 הזיקפה הלאומית מפורקת ומובלת אל מכונית משטרה, תל אביב. ,Activestills ניר לנדאו, .9.5.2008 אורן זיו, .9.5.2008 הדפסה דיגיטלית.