[4] דימוי :4 גוף ציוני מאוחד איברים: התיאטרון הלאומי ‘הבימה‘, תל אביב. הנס חיים פין ),)Hans Chaim Pinn .1946 באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית, קוד תמונה: .d836-044