[3] דימוי :3 מצעד הזיקפה הלאומית, בסמוך לכיכר הבימה, תל אביב. ,Activestills צלם/ת לא ידוע/ה, .11.6.2007