[2] דימוי :2 צעדת ‘הזיקפה הלאומית‘, תל אביב. ,Activestills אורן זיו, .11.6.2007 הדפסה דיגיטלית.