[1] דימוי :1 בדרך למצעד ‘הזיקפה הלאומית‘, תל אביב. ,Activestills אורן זיו, .9.5.2008 הדפסה דיגיטלית.