[8] דימוי :8 חלוקת מזון למשלטים בנגבה. <sup>78 </sup>באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית.