[4] דימוי :4 הבחורים באו! הבחורים הגיעו! <sup>72 </sup>באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית.