[3] דימוי :3 קשרית של ההגנה על אופנוע, .1948 זולטן קלוגר, <sup>68 </sup>באדיבות לשכת העתונות הממשלתית, .D819-082 התצלום מופיע גם בתוך הספר ‘כך היינו: שנים ראשונות‘ <sup>69 </sup>בצירוף הכותרת: מהירה כצבי * רצה על אופנוע.