[2] דימוי :2 שלוש נשים צעירות במדי צבא נערכות מול המצלמה ומחזיקות רובים עם פרחים בקנה. בצד האחורי, חותמת: אורית, תל אביב, רחוב פרישמן ,73 טלפון ;1974 .221597 צלם לא ידוע; מתוך האלבום המשפחתי של מיכל היימן, תל אביב. <sup>67</sup>