[1] דימוי :1 אשה יושבת על גבעה לצד שלט. צלם לא ידוע; אלבום משפחתי של מרים היימן ז"ל, תל אביב. בצד האחורי, בכתב יד: טיול <sup>64 </sup>.7.3.51 MKA/50