]6[ דימוי :6 צנחן אוחז במטפחת שעליה תמונה של גמאל עבד אל-נאסר, מבצע הר געש, משימת אל צבחה, 2 בנובמבר .1955 מתוך אתר העמותה להנחלת מורשת הצנחנים, .www.paratroops.org.il