]5[ דימוי :5 אריק ודווידי בודקים מסמכים ותמונות שנמצאו בעמדה ליד בית המכס. מתוך אתר העמותה להנחלת מורשת הצנחנים, .www.paratroops.org.il