]4[ דימוי :4 מחלקת הצילום של אמריקן קולוני (בראשותו של אלישע מיירס), רחוב יפו, ירושלים .1902–1898 מתוך תשליל הזכוכית. באדיבות אוסף התמונות של ג. אריק ואדית מטסון, ספריית הקונגרס, מחלקת דפוס וצילום, וושינגטון. תמונה זו היא חלק מאלבום הצילום ‘יפו-ירושלים, .‘1900–1898 אוספי הצילום של ארכיון האמריקן קולוני, מלון אמריקן קולוני, ירושלים. Library of Congress, Prints & Photographs Division, LC-DIGmatpc-06541

דימוי : 4 מחלקת הצילום של אמריקן קולוני ) בראשותו של אלישע מיירס ( , רחוב יפו , ירושלים . 1902 – 1898 מתוך תשליל הזכוכית . באדיבות אוסף התמונות של ג . אריק ואדית מטסון , ספריית הקונגרס , מחלקת דפוס וצילום , וושינגטון . תמונה זו היא חלק מאלבום הצילום ‘ יפו - ירושלים , . ‘ 1900 – 1898 אוספי הצילום של ארכיון האמריקן קולוני , מלון אמריקן קולוני , ירושלים . Library of Congress , Prints & Photographs Division , LC - DIGmatpc - 06541  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות