]2[ דימויים :2 ,1 מסמכים נטושים. ארכיון מדינת ישראל, ארכיון ג‘ורג‘ אנטוניוס. צילום: מיכל בראור.