שער 1 בין ייצוג ממסדי לפרפורמנס חתרני: תרבות חזותית מז‘ורית ומינורית