תודות

בראש ובראשונה אנו מודות לכותבות ולכותבים שמאמריהם מופיעים בספר , על שתרמו לו ממחקריהם , ליוו אותנו בסבלנות ועודדו אותנו במהלך שבע השנים האחרונות להמשיך ולקדם את האסופה . התרומה של כל אחד ואחת מהם לספר הפכה אותו למסמך מקיף ועדכני על הנעשה בתחום המחקר החזותי בישראל בתקופתנו . הצורך לגבש אסופה ובה מחקרים עדכניים בתרבות חזותית בישראל התחדד עבורנו כשותפות בארגון הסדנאות השנתיות למחקרים בתרבות חזותית באוניברסיטת בר אילן , שהתקיימו בין השנים . 2010 – 2007 את הכנסים , שנערכו בריכוזה האקדמי של אריאלה אזולאי , ארגנו יחד אתנו חוה ברונפלד שטיין , ליאת בריקס אתגר , רותי גינזבורג , עפר כהנא , נורמה מוסי , ליאת סאבין בן שושן , ליאת קול ואירית רוגוף . ברצוננו להודות להן על השותפות בשלב ראשוני וחשוב זה . תודה מיוחדת גם לפרופסור אבי שגיא , מייסד המחלקה לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן , שכראש המחלקה דרבן אותנו לכנס את ההרצאות שהוצגו בכנסים לספר . בשלבי בחירת המאמרים ועריכתם נעזרנו במומחות / ים שקראו גרסאות שונות של המאמרים . אנו מבקשות להודות למירב אלוש לברון , משה אלחנתי , יהונתן אלשך , צבי אפרת , דו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות