סיכום

בפרק זה ביקשתי להציג את מושג ההנהגה של ר " נ בעזרת הפרקטיקה של האמונה – התמקמות . בהתאם לניתוח החזון של ר " נ על ממשלת האיש הישראלי לעיל הובן , כי הצורך של האיש הישראלי להנהיג הוא צורך קיומי , וכי אין לאיש הישראלי אפשרות לעמוד על עומדו מבלי שידחפו אותו בלא הנהגה ו " ממשלה " . על האיש הישראלי למשול בכוחות הסובבים אותו , לסדר ולנהל את עולמו . לאחר שביררתי בפרק הקודם את אפשרות האיש הישראלי להיות איש שהוא ישראלי , בתנאי מערך האמונה של אמונה – תפילה – נסים , דרך האחיזה בחידוש וקבלת המושלכות , ניסיתי לברר בפרק זה את התנועה החיובית של " כיבוש ארץ ישראל " . ניתוח פנומנולוגי של ההנהגה של ר " נ , כפי שהוצגה בתורת " הנהגת הפשיטות של צדיק האמת " , העלה כי תנועת ההנהגה היא למעשה התמקמות של האדם בבעיותיו , בבעיות מציאותו , בחיפוש אחר מקור ה " חיות " שלו בתוך סתרי העולם . ההתמקמות בבעיות , כפי שר " נ התמקם בבעיית פשיטותו , מהווה את ההסכמה של האדם לחרוג מהסדר הנתון שלו , הסדר ה " רגיל " , ואת המוכנות שלו לסבול את התנועות החורגות של המציאות ואת הכוחות שאינם מנוהלים . הסכמה זו מביאה אותו להידרש אליהם ול...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן