פרק שישי התמקמות

הופעה נוספת של ארץ ישראל בתורת ר " נ מאירה פן נוסף של ההתמקמות המדוברת ונתבעת מן האיש הישראלי . בתורה עח תניינא עוסק ר " נ במצבים השונים של הצדיק דרך המקומות שהוא נמצא בהם . ה " מקומות " המתוארים בתורה זו אינם מוגדרים גאוגרפית גרידא , אלא מובנים כאתרי זמן – מרחב , מצבים שונים של תודעה וחיים . כינויה האוקסימורוני של תורה זו – " הנהגת הפשיטות של צדיק האמת " – שם בכפיפה אחת את שני הקטבים של ההייררכייה הברורה של העולם החסידי , ומציב את גבולות המרחב שעליו ר " נ מדבר , האיש הפשוט והצדיק . תורה זו עוסקת במצב ה "לא טבעי " של הצדיק – כמו של שאר אנשים – מצבו הלא זוהר , המינורי , מצב ה " פשיטות " . ר " נ פותח את הדיון בשאלה , מהו מקור ה " חיים " ? מהיכן מגיעה ה " חיות " של אנשים ועולמם ? ההנחה המוקדמת היא שמקור החיים הוא התורה , ולפיכך , שואל את עצמו ר " נ , מהיכן חיים במצב שבו לא קשורים בתורה , בזמן של ביטול תורה , כמו משא ומתן או עיסוק בצורכי הגוף ? ובאמת זהו בלתי אפשר להיות דבוק בעסק התורה תמיד כנ " ל , כי בהכרח צריכין לבטל ולהפסיק איזה שעה , ואם כן במה מחיין עצמן בזו השעה שבטלין מן התורה , הל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן