סיכום

בפרק זה ביקשתי להראות ניסיון של ר " נ להבין את המציאות האפשרית של " האיש הישראלי " . " האיש הישראלי " הוא דמות שר " נ מתאר דרכה את הסוף והתכלית של כל אחד מישראל , כמי שמצליח לממש את פרויקט ה " ממשלה " והביקורת של ר " נ . " האיש הישראלי " הוא גם מציאות שניצניה הופיעו כבר בזמנו של ר " נ . הדיון בפרק זה נערך בעקבות מה שהערכתי כשאלות שהתעוררו אצל ר " נ מתוך חוויותיו והתוודעותו לניסיון ההתיישבות בארץ ישראל של ימיו על ידי קבוצת החסידים שפגש בטבריה ושאר היישוב הארץ – ישראלי שפגש . כדי לענות לשאלות אלו הצגתי את עיסוקו של ר " נ בתורה ז מליקוטי מוהר " ן כניסיון לעמוד על האפשרות המדויקת של מובנו של המושג איש ישראלי , איש הנמצא בארץ ישראל ומתמקם בה והופך להיות ישראלי . תחילה עוסק ר " נ ביחס שבין ארץ ישראל ובין הגלות , ומציב את שתיהן על ציר האמונה . בהשילו סיבות היסטוריות ונימוקים דתיים ר " נ מבקש להישאר ולשהות עם הבעיה והפתרון עצמם . בעיסוקו באפשרות היציאה מהגלות זו מקבלת ממד עמוק המסלק את המניעות וההפרעות החיצוניות ומעמתת את הגולה עם מוכנותו לצאת מהגלות , מוכנותו לסבול את החידוש הטוטלי של ביאה לא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן