פגם האמונה, "במה אדע": אי–קבלת המושלכות

לאחר שהאמונה התבררה בפני עצמה מבקש ר " נ , כחלק מהעמידה המלאה על הדינמיקה שלה , להבין את אפשרות פגימתה של האמונה . לשם הבנת פגימת האמונה חוזר ר " נ אל התנסותו הקשה של אברהם , אבי המאמינים : ובשביל זה כשפגם אברהם " במה אדע " , ובזה פגם בירושת ארץ שהיא בחינת אמונה , בחינת תפילה , היה גלות מצרים . ר " נ משתמש ומסביר כאן את דברי שמואל במסכת נדרים , שתלו את ירידת בניו של אברהם למצרים והשתעבדותם בשאלת אברהם לה ' , לאחר שזה הבטיח לו את ארץ כנען : " במה אדע כי אירשנה " . הניסיון של אברהם " לדעת במשהו " שהוא יירש את הארץ הוא זה שפגם , לפי פרשנותו של ר " נ , בירושת הארץ . כלומר הלך הרוח של ידיעה מראש , דוגמטית , שבו ניסה אברהם להבין או לקבל את הבטחת האל , פגם באפשרות ההיות המתקיים של עם ישראל , זרעו של אברהם , בארץ ישראל , פגימה באפשרות שכינתו בה , וכתוצאה מכך " ירדו יעקב ובניו מצרים " . ההבנה כי הידיעה מראש , כי הידיעה דרך דבר " מה " , פוגמת בירושת הארץ , מניחה כי ההיות והשכינה של העם בארץ ישראל מותנים בירושה מתמדת , שאיננה מקובלת ומוסכמת מראש , אלא מצויה בהתהוות נמשכת . התהוות זו מתוחזקת , באו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן