האני של התשוקה

את מושא הכרתו העצמית של רב עמרם כ " אני " של התשוקה , הקודם לכל תשוקה , לפניה ובאמצעותה , הוא מזהה בבשרו : " אנא בשרא " . ר " נ פותח את מושג הבשר : " בשרא ראשי תיבות : ש ' ישים ר ' יבוא ב ' כרס א ' חד , דהיינו בחינת שורשי הנשמות , שעל – ידי – זה יש לו כוח , שיהיה לו ממשלה על המלאכים , בחינת : אנא עדיפנא מנך " . כמו בעצת האל למשה לאחוז בכיסא הכבוד , שורשי הנשמות של עם ישראל משמשים כמקור הכוח שעל ידו ניתן לקיים את ה " ממשלה " על המלאכים , " כוח לעמוד בממשלה זו " . הכוח המדובר הוא כוח של החזקת מעמד , של השהייה בעמדת התשוקה לפני מימושה . אך אין מדובר כאן בריסון גרידא , בהתאפקות ובדיכוי של היצר , אלא בייצור רצוני של אירוע הקודם לאירוע התשוקה , מפעיל אותה ונישא על כנפיה . 26 ראו גם פירושו של קוסמן לסיפור זה , קוסמן , 2007 עמ ' . 106 - 102 27 חגיגה טו ע " ב . 28 בתלמוד שם מובא סיפורם של אלו שנכנסו לפרדס , וביניהם רבי עקיבא ואלישע בן אבויה . התלמוד מספר על הצלחתו של רבי עקיבא ש " נכנס בשלום ויצא בשלום " , והגם שביקשו המלאכים לדחפו הקב " ה לא הניח להם . התלמוד מסכם ותולה את הצלחתו של ר " ע בדרש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן