האדם הוא בשר שמעל האש

רובד נוסף בהסברתו של ר " נ את הדינמיקה של האיש הישראלי מול המלאכים , דרך עלילותיהם של משה ושל רב עמרם , עשוי להתבאר באמצעות הדיאלקטיקה של אדון ועבד של הגל . בתת – פרק זה , מתוך הפנומנולוגיה של הרוח , מתאר הגל את מהלך היווצרות – התקיימות עצמאותה של התודעה העצמית . הוא פותח במשפט קצר המחזיק את המרובה : התודעה – העצמית היא כשלעצמה ובשביל עצמה , בהיוֹתה , ובאמצעות היוֹתה , כשלעצמה ובשביל עצמה בשביל [ תודעה – עצמית ] אחרת [ זולתה ]; כלומר , [ התודעה – העצמית קיימת באורח ממשי ] רק בהיוֹתה [ תודעה – עצמית ] מוכרת [ ככזאת ] . קיומה באורח ממשי של התודעה העצמית מותנה לפי הגל בכך שהיא מוּכרת לתודעה עצמית אחרת . בהמשך הדברים מפרט הגל את הדיאלקטיקה העדינה שבה מתבצעת ההפרדה בין שתי התודעות המאוחדות תחילה , לשם החזרה של התודעה העצמית לעצמיותה ושחרורה של התודעה העצמית האחרת " שלה " לשם הופעתה בפני עצמה . ההפרדה של התודעה העצמית האחת מזו האחרת מתבצעת באמצעות ההכרה ( recognition ) של הראשונה באחרונה . בכך שהתודעה העצמית האחרת מוכרת על ידי התודעה העצמית , המשאירה אותה בחיים , נפתחת האפשרות להכרתה של זו ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן