פרק רביעי אתוס האיש הישראלי

שאלתו של קאנט מהו האדם עמדה ברקע של החקירה הפילוסופית מאז ומעולם . דרך האסכולות השונות וצורות החקירה שהוצעו היה הניסיון לידיעה עצמית הנקודה היציבה ביותר של כל חשיבה . אך בעוד שסוקרטס ורבים שבאו אחריו ביקשו לדעת את הטבע האמתי של האדם ואת מהותו , מטרות אשר מכתיבות חקירה טהורה המסירה מישותו של האדם כל תכונה חיצונית ומקרית , נראה שאצל קאנט ניתן למצוא כיוון חשיבה שונה , הנובע , כך זה נראה , מהלך רוח מחודש לחלוטין . קאנט מדבר על האדם של זמנו , איש הנאורות שיצא מחוסר הבגרות , כזה שהמיר את הצייתנות בהפעלת התבונה . קאנט מנסה להבין את האדם דרך פעולותיו כבונה את עולמו . פוקו מבחין בייחודיות ובראשוניות של חקירתו של קאנט את האדם דרך השוואתה לחקירתו של דקארט . דקארט שואל : מי אני ? אני כסובייקט ייחודי אך אוניברסלי וא–היסטורי ? האני של דקארט הוא כל אחד בכל מקום בכל רגע . קאנט שואל דבר אחר : מה אנחנו , מה קורה אתנו ברגע מסוים זה שבו אנו נמצאים ? הלך הרוח שמכוון את המחשבות הללו הוא זה של הבנת האדם את עצמו באקטואליות שלו , בתוך תנאי האפשרות וההתקיימות שלו . התודעה שהנצה בתקופת הנאורות היא כי הדיבור של ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן