סיכום

בפרק זה עסקתי במה שכיניתי כפירתו של ר " נ בטבע ובחכמות , וכן נידונו פרשנויותיו למושגי התפילה , נבואה ומשיח בפרספקטיבה של ביקורתו על ה " דאקטיריי " ( מוסדות 168 המיקומים של האדם ביחס לחברו וביחס לאל הנידונים כאן עשויים להתבאר באמצעות דיונו של עמנואל לוינס על יחסיות באחרות : " ה ' הוא במובן מסוים האחר בהא הידיעה , האחר כאחר , האחר המוחלט – ובכל זאת ההסדר שלי אתו תלוי רק בי . לעומת זאת הזולת , אחי , האדם – הרבה פחות אחר מאשר האחר המוחלט – הוא במובן מסוים אחר יותר מהאל " ( לוינס , 2001 עמ ' . ( 13 169 שיחות הר " ן , רלב . 170 על האפשרות של מיסטיקה מתחדשת דרך התנועה החברתית ראו גם טענתה של חביבה פדיה לגבי הבעש " ט : " הבעש " ט [ מנסה ] לשרטט דגם אחר של התפשטות חברתית ושל גאולה : התפשטות הידע [ ... ] המיסטיקה היהודית כבר נכנסה לשלב החדש בחייה – התלבשותה בתנועות חברתיות " ( פדיה , 2005 עמ ' . ( 341 מדע הרפואה ) . כפירתו של ר " נ ב " טבע " היא גופא אלמנט יסודי במושג האמונה שלו ; זו משליכה על המושגים השונים הבנות והבהרות , ואלה מצטרפות למערך המושגי הכולל הנפרס בספר זה . סדר העניינים בפרק הולך ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן