תפילה כגאולתו של המשיח

עקרון הגאולה שדובר במהלך תורה זו על התפילה שנגאלת , עם נפילת הדאקטיריי , מקבל עבור ר " נ את הופעתו הטוטלית בדמות המשיח : " וזה בחינת התנוצצות משיח " . סוגיית המשיח במשנתו של ר " נ בפני עצמה לא תידון כאן אלא בהקשר הספציפי של מה שזיהיתי כפרויקט של ר " נ בתורה א תניינא : ממשלת האיש הישראלי והביקורת . לפיכך בדברים הבאים אנסה לברר את עיונו של ר " נ ב " התנוצצות משיח " בתורה זו , שהגיע לאחר בירור עלייתה של התפילה ונפילתו של הדאקטיריי . מהי פשר התנוצצות המשיח , ומהו מקומו בתוך ההיסטוריה היהודית ? הבנת הנושא של תורה זו , ה " ממשלה " של האיש הישראלי , דרך אלמנט המשיח , יש בה שני צדדים סותרים : הגדלה והחשבה של הנושא על ידי הבנתו כאירוע משיחי מחד גיסא , וצמצום וקונקרטיזציה של היסוד המשיחי מאידך גיסא . כלומר מחד גיסא השימוש במשיח , כמושג מסורתי דתי רב עצמה , המציין את כל הטוב הצפון לעתיד לבוא לעם ישראל , יש בו כדי להכתיר את המטרה והתכלית המדוברת כאן בכתר החשוב ביותר . 118 ליקוטי מוהר " ן תניינא א , יב . יש לשים לב למונח של ר " נ " התנוצצות משיח " לעומת " ביאת המשיח" הקלסי . בפרק מתוארת נפילת הדאקט...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן