התפילה כעריכת גנאלוגיה של המחלה–רפואה

בעזרת נקודת מבט פוקויאנית ניתן להבין כי בהתחקותו של ר " נ אחר הערוצים שבהם זורם הכוח אל צמחי הרפואה הוא מבקש למעשה להתוות דרך לעריכת גנאלוגיה של רפואת העשבים . הגנאלוגיה המוצעת כאן באה בעקבות אופן חקירה שמציע פוקו , המתעניינת יותר במנגנון פעולתו של הכוח מאשר בתוצאה של פעולה זו , תוצאה שאיננה מחויבת 100 שיחות הר " ן , קעה . 101 השוו עמדת עורך דין מסוג זה לעמדת הסנגור האולטימטיבי בסיפורים החסידיים על ר ' לוי יצחק מברדיטשב , המצליח ללמד זכות על פושעי ישראל , לקרוע את גזר דינם ולהוציאם זכאים בדין . השוואה זו מקרבת בדרך נוספת את מחשבתו של ר " נ לזו של קפקא כפי שניתחו אותה דלז וגואטרי , 2005 כדרך מילוט ריזומטית . להלן אפתח ביתר פירוט הלך מחשבה זה אצל ר " נ . המציאות אלא קונטינגנטית . מדובר בניתוח היסטורי המתאר אירועים בעבר ללא עריכת קישורים סיבתיים מפורשים . המגמה של חקירה כזו היא להפיג את הכמיהה להסברים של האירועים והרצף שלהם , וכן לספק רק " תיעוד " . ההסברים שמהם מבקשת החקירה הגנאלוגית להימנע הם אותם קישורים סיבתיים או אחרים המוכנסים אל בינות לחלקי האירוע הקונקרטיים , ניסיונות שונים לסמן ד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן