נפילת הדאקטיריי: קריסת המנגנון

המחשה נוספת לעקרון השימוש בערוצי הכוח ניתן למצוא בהתייחסותו של ר "נ ליכולותיו שלו , במשפטים הרוחניים שהאדם ניצב בהם ומציג את האפשרות של עורך הדין הממולח : אני יודע כל העשרים וארבעה בתי דינים , ואני יכול לעשות אפילאציע ( ערעור ) מבית דין לבית דין עד העשרים וארבעה בתי דינים , דהיינו שאני יכול לומר שאינו נראה לי המשפט של בית דין זה ואני רוצה לדון בבית דין אחר . וכן מבית דין לבית דין עד כולם , ומסתמא מועיל בוודאי , כי על כל פנים בין כך ובין כך נמשך ונדחה המשפט , וכשנמשך קל יותר הדבר . כי בתוך כך עושה אותו האדם איזה מצווה וכיוצא , ואפילו אם אינו מועיל אני יכול לעשות " אנדענסעניא" ( ערעור לערכאה גבוהה יותר ) דהיינו לשלוח הדבר להקיסר בעצמו . ר " נ מציג את ההייררכייה המשפטית הרוחנית , שבראשה נמצא לא אחר מאשר הקב " ה , כאפשרות להיחלץ מהדין . מדובר בניצול המערכת הביורוקרטית לשם השהיית הדין וכנגד משימתה גופא . עורך הדין המניפולטיבי המתואר כאן אינו מחפש את האמת או את הצדק , לא לימוד זכות ולא זיכוי , אלא רק להיחלץ , למצוא מוצא . לאור הבנתו של ר "נ את המערכת המשפטית הרוחנית באופן זה ניתן להבין כי גם...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן