תנאי נפילת הדאקטיריי: גאולת התפילה למצב של תפילת נבואה

מרק וגרין הסיקו שרבי נחמן נוקט דרך מיסטית של רפואה מפסקה מסוימת בתורה א תניינא ( שתידון להלן בהרחבה ) . זו פותחת במשפט " וכשנגאלת ונפדית התפילה , אזי נופל כל הדאקטיריי , כי אין צריכין לרפואות " . מכאן והלאה מפרט ר " נ את האופן שבו כוחות הרפואה זורמים דרך הערכאות השונות אל העשבים ומסביר , כי האחיזה בשורש מבטלת את הצורך בהיזקקות הספציפית הזו . בדברים הבאים אנסה להתחקות אחר המהלך המלא שמתאר ר " נ כתנאי לנפילת הדאקטיריי והאפשרות לרפואה אחרת – גאולת התפילה . התפילה שנגאלה מתבררת כתפילה שבה המתפלל חווה את חייו , מברר אותם , מתעמת אתם כפי שהם ולא בהתאם לתבניות חשיבה חיצוניות . דרך מושג הנבואה , שאותו מבין ר " נ מחדש כמורה על אפשרות של עמידה מלאה על תורף הבעיות , כדרכם של הנביאים של ימי התנ " ך , מתבררת אפשרותה של התפילה להיות כלי חשוב של האדם לברר את חייו ולסדר אותם . מהלך זה מובן , בהתאם לניתוחים דלעיל , כנפילת המערך הפוזיטיביסטי , המצדיק את הסדר הקיים , המתנהג על פי חכמות בלבד ואינו משרת את החיים אלא משעבד אותם תחתיו . ר " נ מתאר את תנאי נפילת הדאקטיריי , את האפשרות שבה לא נזקקים לרפואות הע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן