חשיבות הביקורת של ר"נ על הדאקטיריי

לאחר הניסיון לעמוד על העמדה העקרונית של ר " נ נגד ההתקבעות הפוזיטיביסטית ניתן לחזור אל הדוגמה הספציפית של חכמת הרפואה , במסגרת התורה שבה נאמרה , א תניינא . שדה הרפואה המדעית משמש לר " נ מצע להדגמה של ההכרח להתמודד עם המציאות בעולם דרך " ממשלה " , ושל האופן שבו האיש הישראלי יכול ואף נדרש למשול גם בתחום הקריטי לחייו – התמודדות עם מחלות . עם התקווה הגדולה שהחלה לפעם באותה תקופה בעקבות גילוי הפוטנציאל של אפשרות הרפואה והגילויים של רפואות שונות ר " נ , בהתאם למבט הכפול שנותח לעיל , מזהה את הסכנה שבאותו מדע מבטיח . זיהוי הסכנה התאורטית במערך הדאקטיריי הפוזיטיביסטי מאפשר ומוביל את הדרך לביקורת קונקרטית מעשית כלפי הביצוע שלו . הביקורת , כעמדה שאינה מקבלת את מה שקיים וממאנת להצדיק אותו , גם במצבה הראשוני ביותר , עוד לפני שסומנה מטרה ספציפית או זוהתה לקונה מסוימת , היא ראשית המאבק בדאקטיריי . ביקורת זו גופא , האפשרות לשאול מדוע כך ולא אחרת , גם אם אינה מבטיחה תשובות , היא הצעד הראשון ליציאה מן ההתקבעות הפוזיטיביסטית ולפתיחות לאופקים חדשים . 42 ליקוטי מוהר " ן תניינא , יט : " וזה שכתוב במשה רבנו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן