העצה של ר"נ

בחלק הקודם הוצגה הבעיה של קנאת המלאכים באיש הישראלי המבקש למשול עליהם , בהתאם לתכליתו . בחלק זה תידון העצה של ר " נ להתמודדות עם הבעיה . עצתו של ר "נ לאדם היא להתכנס באנושיותו . לפי ר " נ על האדם לארגן את מציאותו על כל רבדיה , זו של חיי היום – יום וזו של החריגה מהם , זו של הציות וזו של הציווי , על פי האנושיות שלו . בדברים שלהלן אנסה לברר את עצתו של ר " נ , את אופן ההתמודדות עם בעיית המלאכים שהוא מציע , דרך ניתוח המקורות שהוא משתמש בהם ודרך ההקשר שבו הוא קורא אותם . משה והמלאכים והעצה על זה , לקשר עצמו עם נשמות ישראל ועל – ידי ההתקשרות ניצול מהם . וזה בחינת : " מאחז פני כסא " , שצריך לאחז › עצמו בשרשי הנשמות , החצובות מתחת כיסא הכבוד , שהיא בחינת : " אם כל חי " . וזה בחינת מה שאמרו רבותינו , זיכרונם לברכה : בשעה שעלה משה למרום , אמרו מלאכי השרת : מה לילוד אישה בינינו ? אמר להם : לקבל תורה בא . אמרו : אשר תנה הודך על השמים וכו ' . אמר הקדוש – ברוך – הוא למשה : החזר להם תשובה . אמר : אני מתיירא , שלא ישרפוני בהבל פיהם . אמר לו : אחז בכסא כבודי וכו ' ; הינו שנתן לו השם יתברך עצה לאחז ולהתק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן