עמידת האדם מול המלאכים

ר " נ פותח את התורה בפרשנות של דברי חז " ל למה שנראה כאוטופיה עתידית של ממשלת האיש הישראלי על המלאכים : כי איש הישראלי נברא , שיהיה לו ממשלה על המלאכים וזה התכלית והסוף של ישראל , כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה ( ירושלמי שבת פרק ב ' ) : " עתידין צדיקים , שיהיה מחצתן לפנים ממלאכי השרת " , שנאמר : " כעת יאמר ליעקב ולישראל מה › על אל " , שהמלאכים יצטרכו לשאול מישראל , כשירצו לידע מה פעל אל . ר " נ מפרש כאן את דברי חז " ל כתמונה מסוימת שבה האיש הישראלי , שיהיה מקורב יותר אל ה ' , ימשול במלאכים , הואיל והוא ידע את המהלכים הפנימיים של פמליה של מעלה . מדובר כאן כנגד המצב שר " נ ככל הנראה עומד נכחו , שבו האיש הישראלי אינו 2 תורות י - יז תניינא , חיי מוהר " ן נ , נט . ראו עליהן גרין , 1981 עמ ' . 238 - 236 3 ליקוטי מוהר " ן תניינא , א . על החשיבות שייחסו חז " ל ליחסים שבין האדם והמלאכים ראו רביגר . 2007 בסוד העניינים וממילא אין לו שליטה על המלאכים . ר " נ מוסיף ומורה , כי מדובר בחובה המוטלת על כל אחד מישראל , " וצריך כל אחד לראות , שיבוא לזה התכלית , שיהיה לו ממשלה על מלאכים " . יחד עם תיאור ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן