פרק שני מלאכים

מושג מפתח נוסף אצל ר " נ , שבאמצעותו ניתן להבין את המכלול של תנועת האמונה המדוברת אצלו , הוא מושג המלאכים . פיגורת המלאכים טעונה מאוד במסורת היהודית בפרט ובמחשבה הדתית בכלל , והיא משמשת נקודת מבחן מעניינת עבור תנועות החידוש והתמורה שהתחוללו באותה העת . הבנת מושג המלאכים אצל ר " נ ומיקומם של אלו בתמונת המצב החדשה שלו קריטית להבנת מיקומו החדש של האדם בהגותו ולהבנת האתוס של האיש הישראלי שר " נ חידש . הניסיון להבין את מושג המלאך אצל ר " נ הוא ניסיון להבין כיצד מושג זה מתפקד בתוך השיח שלו . אין כאן חתירה להצביע על אנגלולוגיה מסוימת או לאפיין את פנומן המלאך בתורת ר " נ , אלא להבין את אופן התקיימותו של מושג בעייתי בתוך שיח , באמצעות העמידה המלאה על הבעייתיות שבה הוא מתקיים ושאותה הוא מפעיל ועל ידי תיאור המאבק בין האדם ובין המלאך המחדד ומתמיר את שניהם . מושג המלאכים הוא , עבור ר " נ , חלק מהמכלול של הרפואה בפרט ושל האתוס של האיש הישראלי בכלל . בשניהם ממלאים המלאכים תפקיד חשוב ודומיננטי , ועובדה זו הניעה את ר " נ להבהיר את גבולותיו של תפקוד המלאכים ואת היחס הראוי כלפיו . כפי שאראה בהרחבה להלן ת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן