שאלת מהות העיסוק של ר"נ ברפואה

נראה שמתחת לפני השטח משותפת לחוקרים השונים השאלה , מה לו לר " נ ההוגה בסודות מיסטיים ובתהומות הקיום האנושי ולשפל הגוף ולמחלותיו ? והלא אלו רק מפריעים ומעכבים את העיון הרוחני והדבקות באל ! כל החוקרים הנזכרים מסכימים כי מחלתו האישית , הסופנית , השחפת , עוררה את תשומת לבו לעניין . אך דומה שעומק חקירתו וכניסתו לפרטי פרטים של איברי הגוף ותפקודם , הבירורים המקיפים בין חכמי הרפואה שאליהם טרח להתוודע , השוואת דעותיהם בעניינים שונים והסקת מסקנות לגבי חכמת הרפואה בכללה , מצביעים על התנסות החורגת מהניסיון להיפטר ממצבו האישי העגום . חריגה זו בתחומי העניין שלו מוסברת על ידי יוסף וייס כנובעת ממשיכה " בכוח קסמים מיוחד " . גרין תולה אותה ב " רוחו הסקרנית מטבעה " . 51 מרק תשס " ו , עמ ' . 134 ראו גם עמ ' 57 הערה . 21 סיכומו של מרק מבוסס על שני חלקי השיחות העוסקים בעניין זה . יש לשים לב לשוני הקטן אך המשמעותי בין השיחה שנאמרה בשנת תקס " ו , לפני נסיעתו של ר " נ ללמברג , לזו שנאמרה בשנת תקס " ט , לאחר נסיעתו זו , ובה נוסף המרכיב של " הכוחות של הממונים שיורדים על כל עשב ועשב " ( מרק תשס " ו , עמ ' , 58 שו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן