מחקר ברסלב

בין חוקרי ברסלב ניתן למצוא התייחסויות שונות לנושא הרפואה אצל ר " נ , אך נראה שאין מי שייחד את המבט על עיסוקו האינטנסיבי של ר " נ במחלתו שלו ובנושא המחלה והבריאות בכלל . שני חוקרים , אברהם יצחק גרין וצבי מרק , טיפלו במידה מסוימת בעיסוק ברפואה אצל ר " נ כנושא בפני עצמו , כמושא של התמודדות בחייו , ומיקמו אותו בהגותו . מלבדם ניתן למצוא אצל יוסף וייס התייחסויות ספורדיות לנושא הרפואה אצל ר " נ , אשר נראה שיש בהן תובנות מועילות לעיון בנושא . להלן אבקש להציג בפירוט את דעות החוקרים הנזכרים לשם כמה מטרות : הצגת קשת אפשרויות של עיון בהגות הנחמנית . החקירה תצביע על הכיוונים השונים שנקט כל חוקר : וייס – פילוסופיה אקזיסטנציאליסטית ; גרין – ביוגרפיה ; מרק – מיסטיקה . השוואת השיטות השונות והניסיון לברר את המתח שביניהן ישמשו עבורי מצע להרחבת הפריזמה המחקרית . האופק המחקרי בנושאי ברסלב סוכם אצל צבי מרק בדיכוטומיה של מיסטיקה ואקזיסטנציאליזם , והמשימה כאן היא להתוות דרך לאופק חקירה חדש . הצגת השיטות השונות בפירוט לשם ביקורת . אני משתמש כאן בדוגמות מתוך עבודות החקירה הרחבות של החוקרים הנזכרים כדי לפתח ביקו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן