מבוא לרפואה במשנתו של ר"נ

הרפואה היא אחד מהנושאים החשובים בתורת ר " נ . רבות מתורותיו עוסקות באיברי גוף שונים ובתפקודם הבריא , במחלות וברפואות , וכן בדימויים שונים של הרפואה : כתורה , כשלום , כצדקה , כחכמה , כרצון וכמלאכת מעשה בראשית . הרפואה מופיעה גם בסיפוריו ובמשליו וממלאת מקום מרכזי בתורתו של ר " נ , שהבין את תפקידו של הצדיק כרופא הנפשות הגדול . לצד אפשרות הרטוריקה השגורה בקרב המקובלים , " תיקון " , ר " נ בוחר ברטוריקה של " ריפוי " לגבי מגוון נושאים . מעתק סמנטי זה מסמן שינוי וחידוש בתפיסתו של ר " נ את עולם הבעיות של האדם בכלל ושל עובד האל בפרט , ומראה גם את התחברותו אל השיח המודרניסטי , שתלה תקוות רבות במדע הרפואה . ר " נ התנסה אישית במחלת השחפת ( ממנה הוא נפטר ) , וחקר אותה בפרט ואת הרפואה של ימיו בכלל , בין השאר בשהייתו הארוכה בעיר למברג . יחסו לרפואה , לרופאים ולרפואות , כפי שעולה מהתורות , מהסיפורים ומהשיחות , אינו חד – משמעי , ואף אניגמטי . לצד העניין הרב שגילה במדע הרפואה התבטא ר " נ קשות נגד הרופאים וחכמת הרפואה , המופיעה בתורותיו בשם › א › ט ! י › יי . 1 ליקוטי מוהר " ן , ל . וראו גם בתורה קסד : " ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן