סוגיות החקירה

חקירת מושג האמונה של ר " נ תעבור דרך טיפול בכמה סוגיות מרכזיות במשנתו . חלק מהסוגיות הללו מוגדרות על ידי ר " נ עצמו כסוגיות העוסקות במושג האמונה , וחלקן מקיפות אותו מצדדים שונים . הסוגיות הן רפואה , האדם , ארץ ישראל והצדיק . בסוגיית הרפואה מתבררת מהותה של האמונה עבור ר " נ כרפואה . סיטואציית המחלה – רפואה מהווה עבור ר " נ את המפגש הקריטי של האדם עם האמונה . בהעדר אמונה או בנפילתה מאבד האדם את האפשרות המעשית שלו להתמודד עם מחלותיו השונות , ומאבד את חייו . בעיסוקי בנושא הרפואה אצל ר " נ אני משווה בין הגישות המחקריות השונות לגבי הבנת משנתו , ודרך נושא זה אני מוכיח את התזה שלי בדבר פשר מושג האמונה אצל ר " נ . סוגיית האדם מטפלת באתוס של האיש הישראלי לפי ר " נ . אתוס זה מציב מחדש את האדם במרכזה של מציאות מרובדת , הכוללת יחד כוחות עליונים ותחתונים . האתוס מתברר מתוך הבנת ההצבות של ר " נ את הכוחות השונים וחשיפת הממד הביורוקרטי של המציאות הרוחנית . חשיפת ממד זה מגדירה מחדש יחסים שבין אדם למקום , בין אדם לרעהו ובין אדם למציאות . סוגיית ארץ ישראל מטפלת בתנאי האמונה שמציב ר " נ ובהבנת היותה תנאי ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן