האמונה של ר"נ: מושג של פילוסוף

המתודולוגיה של חקירת מושג האמונה מתחילה בעצם ההתייחסות לאמונה כמושג והטיפול בה דרך הבנתה כמושג ; כלומר באפשרות לקחת את המונח " אמונה " ולסגת מהמובנות ה " פשוטה " שלו ומהאופן השגור שבו הוא נהגה בתוך המשפטים , על מנת להבין אותו מחדש בתוך ההקשרים שבהם הוא נהגה . בספר זה אני מבקש להבין את ר " נ כמי שמארגן מחדש את מושג האמונה ומייסד ואף משריש אותו מחדש בתוך החיים היהודיים . ב " ביקורת הפילוסופיה " שלו טען ניטשה , כי " אסור עוד להניח למושגים שיהיו נתונים להם [ = לפילוסופים ] במתנה , ולא זו בלבד שעליהם לנקותם ולהאירם , כי אם בראש וראשונה עליהם לעשות אותם , ליצור אותם , להעמידם ולשכנע אליהם " . כלומר 3 ניטשה , 1986 פסקה . 409 ראו על כך דלז וגואטרי , 2008 עמ ' . 25 בניגוד לפילוסופיה הוותיקה , שעבדה עם מושגים מקובלים ושגורים , יש ליצור מחדש את המושגים מתוך העמדה הנוכחית של הממשיג היוצר ומתוך פנייה אל המציאות העכשווית . עצמתה של החכמה איננה נתונה מראש ; יש לבקש אותה מחדש . מחשבה וביקורת מעין זו , כך נראה לי , מובילה את ר " נ לעצב מחדש מושגים רבים במחשבה היהודית ובראשם מושג האמונה . עיקר הביקורת ע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן