מבוא מתודולוגי

בספר זה אני מבקש להבין את מושג האמונה של רבי נחמן מברסלב ואת אתוס " האיש הישראלי " שעיצב , דרך הבנת ר " נ כפילוסוף , כמבקר וכפרשן של תרבות . הניסיון הזה , להבין את ר " נ כפילוסוף , הוא בעיקר נסיגה מצורות שונות שבהן הבינו חוקרים ולומדים את ר " נ , ובכך הוא מאפשר קריאה מחודשת , פרשנית , ביקורתית , המתמקמת בטקסט ומקבלת אותו בשלמותו . במהלך הדברים אני מתמודד עם מחקרים שונים שנערכו על משנתו של ר " נ , ונזכרים בפירוט מחקריהם של יוסף וייס , ארתור גרין וצבי מרק . עבודותיהם החשובות היו נקודת מוצא לעיון הביקורתי בספר זה , והשתמשתי בהן רבות . ההבנות העולות מהניתוחים שלי שונות , והן חולקות על אבחנות עקרוניות של החוקרים הנ " ל ומשום כך גם על פרשנויות שנובעות כהשלכה מאבחנות אלו . בדיונים השונים בספר יש מאמץ להסביר את ההבנה החדשה ופחות התעכבות על הכחשת ההבנות הוותיקות , למעט נקודות עקרוניות . הניסיון לפרש ולהבין את דברי ר " נ איננו קל או פשוט , כידוע לכל מי שניסה לגשת אל עיקרי תורתו המובאים בספר ליקוטי מוהר " ן . יש נטייה רווחת במחקר ברסלב לוותר על פרטי המאמרים והקישורים השונים שר " נ מבצע , ה " בחינ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן