האמונה כאתוס חסידי של האיש הישראלי

על פי תפיסת בובר את החסידות כהפיכת הקבלה לאתוס אני מבקש לבאר את מושג האמונה של ר " נ דרך הבנתה כביצוע של עקרון ההפיכה הזו . דרך מושג האמונה עצמו , בהופעותיו השונות אצל ר " נ , ודרך הבנתו כאפנוּת פעולה , ר " נ " מוריד בגלגול " את רעיונות הקבלה אל תוך חיי היום – יום . האמונה עבור ר " נ , המבין אותה כתפילה , היא האפשרות להפנים את הערכים והתובנות שפיתחו המקובלים , כאשר תהליך הפנמה זה מגיע לשיאו בהפיכתו לעצה מעשית , המתרגמת את החכמה לעשייה . יתר על כן , אצל ר " נ לא רק הקבלה הופכת לאתוס , בבחינת הפיכת " תורה " ל " מעשה " ; גם המקראות והתלמודים ואף מקורות מיתיים " מובהקים " , כמו אגדות רבה בר בר חנא , מטופלים על ידי ר " נ באופן כזה שמצליח למצוא בהם עצות מעשיות לחיים . בדומה לפעילות הפרשנית של חז " ל במדרשי ההלכה דורש ר " נ את המקורות השונים , ממימרות שהמחשבה היהודית מרבה לעסוק בהן ועד לפסוקי מקרא לא מוכרים , ומוצא בהן הלכות למעשה . בפעילות זו מצליח ר " נ לממש את עקרון ההפיכה לאתוס מעבר לגבולות ששרטט בובר עצמו . בובר לא הצליח לראות את העיקרון שלו מתממש במפעלם של חז " ל , ותפס את התנהלותם כפי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן