חקירת מושג האמונה של רבי נחמן מברסלב

בספר זה אני מבקש לעיין מחדש במושג האמונה של ר " נ . הדיון יתמקד באופן שבו ר " נ מבין ומורה את מושג האמונה כהלך רוח , כתנועה וכאפנות . כפי שאנסה להראות , האמונה בעיני ר " נ היא תנועה של אמון במציאות , המתפרטת ומבוצעת באופן מעשי לגמרי , בתוך המציאות הקונקרטית של האדם בעולמו ומתוכה . אבחנותיהם של טיליך ובובר הנזכרות לעיל ישמשו עבורי כנקודת מוצא לחקירה זו . מחד גיסא אני מאמץ את הסטריליזציה של מושג האמונה מתכנים , אפיונים ועיסוק 32 שם , " מיסטיקה של אמונה " , עמ ' . 142 - 135 33 בשנים האחרונות התפתח שיח ביקורתי כלפי המושג " מיסטיקה יהודית " ( הוס תשס " ז , מגיד , 2008 שפר , 2009 הוס 2016 ) וכלפי מחקר הקבלה והחסידות . מחד גיסא , ישנה ביקורת תקיפה על השימוש במושג מיסטיקה כקטגוריה אנליטית , הואיל וזו נשענת על הנחות מוצא תאולוגיות בצורה כזו או אחרת . מאידך גיסא , ישנם חוקרי מיסטיקה יהודית המצדיקים את הגדרת התחום כמיסטיקה על אופנויות החקירה המיוחדות לה , בין השאר בטענה כי חקירה דרך דיסציפלינות אחרות תהיה רדוקציה של החומר המיוחד הנידון . בספר זה ניתן למצוא כמה מהטענות של שני הצדדים – הן ביקורת הן...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן