רשימה ביבליוגרפית

ספרות מקור ספרים בעברית אחד העם , אגרות אחד העם , כרכים א ' -- ו ' , ערך אריה סימון , דביר , תל אביב תשט " ז - תש "ך , –– כל כתבי אחד העם , דביר , תל אביב תשכ " ה . בובר , מרדכי מרטין , ארץ לשני עמים , ערך והוסיף מבוא והערות פול מנדס - פלור , הוצאת שוקן , ירושלים . 1988 , –– במשבר הרוח : שלושה נאומים על היהדות , מוסד ביאליק , ירושלים תשי " ג . , –– בסוד שיח : על האדם ועמידתו נוכח ההוויה , מוסד ביאליק , ירושלים . 1980 , –– נתיבות באוטופיה , עם עובד , תל אביב . 1983 , –– פגישות , מוסד ביאליק , ירושלים תשכ " ה . , –– תעודה ויעוד , כרכים א ' ו - ב ' , הספרייה הציונית , ירושלים תש " ך ותשכ " ד . , –– תקוה לשעה זו : סוגיות מענייני הרוח והמציאות , עם עובד , תל אביב תשנ " ב . בויארין , דניאל , הבשר שברוח – שיח המיניות בתלמוד , עם עובד , תל אביב . 1999 גורדון , אהרן דוד , מבחר כתבים , ערך אליעזר שביד , ההסתדרות הציונית העולמית , ירושלים . 1982 דובנוב , שמעון , דברי ימי עם עולם : תולדות עם ישראל מימי קדם עד דור אחרון , כרכים א ' – י ' , תרגם ברוך קרוא , דביר , תל אביב תשל " ב . , –– מכתבים על הי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד