ו. סיכום

אשוב אפוא ואשאל , האם גם בזמננו מהווה שאלת ציון והתפוצות מוקד ראוי לדיון בבעייתיות של הקיום היהודי ההיסטורי ? 638 עמנואל קאנט , הנחות יסוד למטפיסיקה של המידות , תרגם מ ' שפי , הוצאת מאגנס , ירושלים תשנ " ה , עמ ' . 78 עסקתי בניתוח בעיות הקיום היהודי בזמננו מנקודת הראות של תפיסת עולם קרובה לזו של הציונות הרוחנית . מאחורי חלקי הדיון השונים הונחה גישה הרואה בקיום האנושי בכלל , ובקיום היהודי בפרט , אחדות של טבע ורוח . לפי התפיסה המובעת כאן , קיום אנוש - כולל היבטיו האתניים והלאומיים - הוא הרכב של תלות כפולה בסביבה הטבעית , החברתית והפוליטית הנתונה , מזה , וביצירה התודעתית והרוחנית הנסמכת על בחירה בשפת תרבות , השפעות תרבותיות היסטוריות וחיפוש בן חורין אחר אמת מנחת - חיים , מזה . במחצית הראשונה של המאה ה - 20 היה מקום לטענה שהאתגרים הדחופים ביותר שבפניהם ניצב העם היהודי הם אלה שמתקיימים במישור של התלות בסביבה הטבעית , החברתית והפוליטית ולהאמין שלאחר שייווצר המנגנון הנדרש כדי להתמודד עם אלה ; כלומר , לאחר הקמת מולדת יהודית עצמאית , ייווצרו מאליהם הכלים הנדרשים להתמודדות עם האתגרים התרבותיים ו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד