ג. דת, חברה וחשיבות פיתוחה של שפת תרבות משותפת

שום חברה אינה יכולה להתקיים לאורך זמן בלי שיחידיה יישאו מרצון תחושת מחויבות הדדית ויחושו סיפוק מכך . אך גם היכולת לחוש בחובה המוטלת על היחיד כלפי זולתו מתוקף היותו אדם , תלויה במצבו האקזיסטנציאלי וביכולתו לחוות את האינטראקציה שלו עם החברה , במסגרת חיפושו האישי אחר אמת שתהיה לעיקרון מנחה בחייו . . 1 קוטביות המחלוקת על דת וחברה בישראל כהמשך דיאלקטי של היחס בין דת ללאום ביהדות העבר המחלוקת על היחס בין דת לחברה בישראל הינה מחלוקת בעניינים מעשיים . היא עולה כוויכוח על סגירת עסקים , מקומות בילוי והיעדר תחבורה ציבורית בשבת ובחגים ; בוויכוח על פסילת פרסומות הנחשבות ללא צנועות בעיני חלק מהציבור ; והדרת נשים במרחב הציבורי של אזורים בעלי אוכלוסייה חרדית גדולה . אנו נתקלים בה גם בהקשר לסוגיית גיוס בני ישיבות לצה " ל ; שילוב נשים ביחידות קרביות ; שירת נשים בטקסים צבאיים ; כמו גם בהיעדר מעמד לזרמים הדתיים - הליברליים של היהדות המודרנית בחיי המדינה . המחלוקת עולה בצורה מובהקת בהיבטים חשובים של הוויכוח על עתיד שטחי ארץ ישראל שנכבשו במלחמת ששת הימים , ובוויכוחים על ההשקעה הממשלתית בשירותי דת ובמוסדות ל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד