א. חשיבות מדינת ישראל בהתמודדות עם בעיות הקיום היהודי בזמננו

כדי לעמוד על תקפות מגמותיה המרכזיות של הציונות הרוחנית מבחינת ההתמודדות עם הבעייתיות של הקיום היהודי בזמננו , ראוי להיזכר בהערה המופיעה במבוא של ספר זה , על הצורך לעיין בבעיות הפוקדות את הקיום היהודי בעת החדשה במסגרת המתח בין רצף לתמורה . במהלך הספר התבטא עיקרון התמורה בשינויים החברתיים , הכלכליים והמדיניים שהובילו למעבר מאידיאולוגיית ההתבוללות - שאפיינה חלק גדול מיהדות אירופה במהלך המאה ה - - 19 לוויכוח על הציונות ויעדיה בתחילת המאה ה - . 20 לעומת זאת , עיקרון הרצף בא לביטוי בטענה שחרף שינויים אלה עדיין ניצבת השאלה : עד כמה היהודים והיהדות הם חלק אינטגרלי מההוויה העולמית , ועד כמה יש לראותם כמשהו שונה , ייחודי או זר , כמכנה משותף לשתי התקופות . כפי שצוין בפרקים האחרונים של החיבור , השינויים שחלו בתשתית הציביליזטורית של העולם המערבי לאחר מלחמת העולם השנייה שינו את פני החברה המערבית ותרבותה . לתהליכי הגלובליזציה ניכרת השפעה ידועה על פירוק ברית המועצות והגוש הקומוניסטי , ובכך בא הקץ לאותו חיכוך אידיאולוגי בין מדינות המערב , שעוד נשאר מהמחצית הראשונה של המאה ה - . 20 לענייננו חשובה העובדה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד