אחרית דבר השלכות הדיון להתמודדות עם בעיות הקיום היהודי בישראל בת זמננו

רבי טרפון ] ... [ היה אומר : לא עליך המלאכה לגמור ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה ) אבות , פרק ב ' ( האם גם בזמננו מהווה שאלת ציון והתפוצות מוקד ראוי לדיון בבעייתיות של הקיום היהודי ההיסטורי ? האם ניתן לקבוע את הצורך או את היעדר הצורך בחיים היהודיים דווקא במדינת ישראל ? מהם היתרונות והחסרונות של ישראל והתפוצות מבחינת האתגרים העומדים בפני הקיום היהודי העכשווי ? בעת שהותי בשבתון ב - Queens College של אוניברסיטת העיר ניו יורק , במהלך השנה האקדמית , 2003 - 2002 לראשונה התעורר בי הצורך לדון בצורה שיטתית ומקיפה בשאלת ציון והתפוצות כמוקד לעיון פילוסופי בבעיות הקיום היהודי . בארץ הייתה זו תקופת האינתיפאדה השנייה , ובפעם הראשונה לאחר שנים רבות הושמעו בפומבי ספקות באשר ליכולתה של מדינת ישראל להתקיים לאורך זמן . בשיח הבינלאומי רבו עמדות המטילות ספק גם בעצם הלגיטימיות של קיום מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם יהודי . החששות שליוו את ענייני בעתידה של מדינת ישראל התחדדו אל מול הביטחון העצמי של בני שיחי , שביקשו לטעון באותה עת כי תוחלת חייו של העם היהודי בתפוצות עולה על זו של מדינת ישראל . כתוצאה מעוצמת ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד