ו. סיכום

בהקשר לשלושת ההוגים היהודים האמריקנים שבהם דנתי בפרק זה , נשאלה השאלה אם לנוכח תנאי הקיום של מציאות זמננו יש , על פי שיטתם , לצפות להתחדשות הקיום היהודי באמריקה . מניתי את תנאי הקיום הרלבנטיים לשאלה זו כפי שעלו במחקר ההיסטורי והסוציולוגי , ועל בסיס מחקר זה הראיתי שהמציאות באמריקה העכשווית היא בגדר חידוש בתולדות הקיום היהודי , בין השאר משום נפילתן הסופית של המחיצות המבדילות בין החברה היהודית לבין החברה הלא יהודית . נפילת מחיצות זו מתבטאת בהצלחה המרשימה של שילוב היהודים בחברת הסביבה מבחינה חברתית , תרבותית , פוליטית וכלכלית בלי לעורר ריאקציה אנטישמית . הצלחה זו נותנת את אותותיה בעצם מבנה המשפחה היהודית כמשפחה שבניה עשויים להיות יהודים ולא יהודים באותה מידה עצמה , כמו גם במערכות היחסים החברתיים שאינן מבחינות על פי רוב בין הימצאותם של יהודים ולא יהודים בתוכן . ראוי להדגיש , . “ What Is the Jewish Nation ? " pp . 21 - 22 624 625 שם , עמ ' . 23 שעניין זה לא מצוין כחומר לשיפוט מוסרי - ערכי , אלא כחלק מתיאור המציאות הדמוגרפית שבה קשורה השאלה באשר ליכולת ההתחדשות של הקיום היהודי מבחינה חברתית ו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד