ב. רקע היסטורי-חברתי

כפי שעולה מכל פרק ופרק בספרו של יונתן סרנה , American 525 , Judaism הקיום היהודי האמריקני עמד תמיד במסגרת אתוס האינדיבידואליזם האמריקני כגורם מעצב בצורת חייהם של יהודי ארצות הברית , לצד נטיות קולקטיביסטיות . בעוד שהאתוס האינדיבידואליסטי שימש ככוח מבולל בתולדות יהדות ארצות הברית , 525 לעיל בפרק השמיני , הערה . 356 המגמה הקולקטיביסטית - שבאה לידי ביטוי בארגון בתי הכנסת , מיסוד הזרמים הדתיים המרכזיים של יהדות ארצות הברית והקמת אין - ספור ארגונים ומוסדות חברתיים , פילנתרופיים ואחרים - ביקשה לשקם את הקיום היהודי המשותף . בדורות האחרונים המגמה הקולקטיביסטית של יהדות אמריקה התבטאה גם בהזדהות עם התנועה הציונית ומאוחר יותר עם מדינת ישראל , כמו גם עם זיכרון השואה כיסוד מוצק בזהות היהודית - אמריקנית . 526 בדור האחרון התחזקה החוויה האישית כמוקד העיקרי של הזהות היהודית האמריקנית , בה בעת שנחלשה במישור הקיבוצי . 527 מגמה זו קיבלה ביטוי בעיון המחקרי הסוציולוגי של סטיב כהן וארנולד אייזן , אודות הדרך שבה יהודים אמריקנים חיו את יהדותם בסוף המאה ה - , 20 בספרם The Jew Within : Self , Family and Community...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד