ו. היחס לישראל ולתפוצות הגולה בהגותו המאוחרת

לסיכום הדיון בפרק זה , אברר עתה את הדרך שבה התפתח כיוון מחשבה זה של שביד בשני העשורים האחרונים . אציין מראש כי עמדותיו לגבי ישראל והתפוצות אינן משתנות הרבה בתקופה זו , אך מקבלות תוספת משמעות לכשנוכח כי חלק חשוב מהתהליכים ההיסטוריים אשר העמידו את הבעייתיות " התוקפת " את העם היהודי במהלך המאה ה - , 20 ואשר על בסיסם הציב את תפיסתו לגבי ישראל והתפוצות , הם חלק אינטגרלי מהיווצרות אותה מציאות המוכרת במחשבה המערבית של הזמן כבתר - מודרנה . יש להעיר ששביד אינו מתדיין בחיבוריו עם גישות אחרות בהבנת התודעה והמציאות הפוסט - מודרנית . ביקורתו כוללת היבטים המזכירים את ביקורתו המפורסמת של פרדריך ג ' יימסון , ובמיוחד את ניסוחו של ג ' יימסון את הבתר - מודרניות כ " לוגיקה של הקפיטליזם המאוחר " , וככריכת המציאות והתודעה הבתר - מודרנית עם הגלובליזציה הכלכלית 502 להרחבת הדיון בסוגיה זו , ראו את מאמרו " עם ישראל והציונות היום " , שם , עמ ' . 265 - 247 והתקשורתית שמתאפשרת על ידי הטכנולוגיה הבתר - מודרנית . 503 אולם על פי רוב , יש לסבור שדיוניו של שביד אודות בעיית הקיום היהודי בעידן הגלובליזציה ובעידן הבתר - מ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד