ד. רכיבי הפרהסיה היהודית במדינת ישראל: חינוך, משפט, משפחה וקהילה

בנקודה זו עולה במשנת אליעזר שביד שאלת הפרקסיס : כיצד אפשר להביא לידי מימוש שילוב בסיסי זה של דת וחילוניות בחברה הישראלית , הלכה למעשה ? שאלה זו מונחת ברקע של רבים ממאמריו בתחומי החינוך היהודי , החברה , התרבות ואף הפוליטיקה היהודית , שחיבר בסוף שנות השבעים ובמהלך שנות השמונים של המאה הקודמת . המאמרים רבים ומפורטים מכדי לדון בהם כאן בהרחבה . עם זאת , נראה שאפשר למקד את גישתו באשר לדרך שניתן לעצב תרבות יהודית מודרנית במדינת ישראל , על ידי בירור משמעות מושג הפרהסיה היהודית , שעולה ברבים מהמאמרים . בהמשך נראה כי בתחומים אלה היא קובעת במידה רבה גם את מעמד ישראל והתפוצות במשנתו . . 1 חירות ושותפות בתפיסת הפרהסיה של שביד המילה פרהסיה נכנסה לעברית ממקור יווני ומובנה " בגלוי " או " לעיני הרבים " . לעתים קרובות , ובמיוחד בכתיבתו של שביד , משמשת הפרהסיה כמילה נרדפת ל " רשות הרבים " . ניכר שראה בעיצוב הפרהסיה של מדינת ישראל את ההישג הגדול ביותר של המפעל הציוני , אך כפי שנראה בהמשך מדובר בהישג שטרם הושלם . משמעות קיומה של 475 שם , עמ ' . 232 - 230 476 שם , עמ ' . 241 מדינה יהודית מתנקזת , במשנת שביד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד